Vaše bezedná popelnice


  • Malý, tvrdě pracující pomocník, který se stará o likvidaci vzniklých odpadů. Jeho majitelé nemusí tak často vynášet koš.

  • Moderní a praktický přístroj, který Vás zbaví veškerého kuchyňského odpadu organického původu.

 • Drtič odpadu ušetří Vaše peníze i Váš čas a udržuje odpadní potrubí v čistotě.


drtič odpadu napojený na dřez

Zbytky, slupky, odřezky, kosti. Odpad, který vzniká při přípravě jídel a zbytky, které zůstanou po jídle na talíři tvoří zhruba polovinu všech odpadů, které domácnost produkuje. Navíc jsou tyto zbytky organického původu a nedají se v koši dlouho skladovat, protože se rychle kazí, hnijí a plesniví. Každodenní vynášení koše je pak námětem nejednoho rodinného konfliktu, protože k popelnicím se dobrovolně nikomu nechce.

Celou nepříjemnost přitom elegantně řeší drtič odpadu, který lze instalovat do nové i starší kuchyně. Obsluha je velmi jednoduchá a jeho pořízení je dobrou a nenákladnou investicí do Vašeho pohodlí. Váš odpadkový koš zůstane čistý a o polovinu méně zaplněný, stejně jako popelnice. Zbytky při přípravě jídla Vám už nebudou zabírat tolik potřebné místo na pracovní ploše.

Drtič kuchyňského odpadu se upíná přímo svým hrdlem na výtokový otvor dřezu. Veškeré potravinové odpady a zbytky se jednoduše vhodí do dřezu a průběžně se shrnují přímo do komory drtiče, kde se likvidují drcením. Drtič rozdrtí a rozmělní potravinový odpad na malé částečky. Takto zpracovaný odpad vychází společně s vodou z drtící komory odpadovou trubkou, která je napojena na stávající kanalizační řád. Drtič zcela nahradí původní klasický sifón a převezme za něj i veškeré jeho funkce. Spouštíme jej pouze v případě, že si přejeme drtit. Pokud je drtič vypnutý, neodebírá žádnou el. energii. V této klidové poloze drtič nemění funkčnost dřezu, můžeme dále provádět to, na co jsme byli zvyklí - umývat nádobí, napouštět dřez vodou, vylévat do dřezu vodu, odkládat do něj použité nádobí atd. K žádným těmto úkonům není potřeba drtič zapínat.

použití drtiče kuchyňského odpadu

V procesu drcení se uvolňuje voda, jež je v odpadu obsažená. Protože voda představuje až 85% objemu potravinového odpadu, drtič odpadu snižuje celkové množství odpadu, který z domácnosti odchází. Nepatrné částečky potravinového odpadu jsou posléze snadněji zpracovatelné v rozkladných biologických procesech v úpravnách vod, septikových nádržích nebo v přírodě. Používání drtiče pozitivně ovlivňuje životní prostředí. Na miniaturní částečky rozdrcený odpad se v čistírnách odpadních vod daleko lépe rozkládá, výrazně se také snižuje výskyt hlodavců v kanalizacích, protože tato forma nadrcených odpadků je pro hlodavce nepoživatelná.

Drtič kuchyňského odpadu značky EcoMaster je vhodný pro všechny druhy kanalizačních řadů, septiky i domácí čistírny odpadních vod.

Ačkoliv je drtič malý a lehký, zpracovává odpadky tak rychle, že ho nebudete stačit "krmit".

ZDE:   http://www.eshop-rychle.cz/ludvig/eshop/34-1-DRTICE-ODPADU

Aby se smetí vynášelo "samo" a odpadkový koš nezapáchal


Radost z drtiče kuchyňských zbytků

Pořídíte-li si drtič organického odpadu, ubude Vám v domácnosti mnoho starostí.

Pohodlí, komfort a čistota

 • příprava jídla probíhá bez složité likvidace špíny po potravinových surovinách
 • zbytky nezabírají při přípravě jídla místo na pracovní ploše
 • vaření je rychlejší a snadnější, protože zbytků se okamžitě zbavíte v drtiči
 • úklid po jídle je snadný, pouze shrnete zbytky z talířů přímo do dřezu
 • jednoduchá likvidace nejhůře skladovatelného odpadu
 • snižuje se četnost vynášení odpadkového koše
 • odpadkový koš zůstane čistý a o polovinu méně zaplněný
 • odpadá nepříjemná likvidace potravinového odpadu do WC
 • odpadají problémy s ucpáváním sifonů v kuchyňském dřezu
 • odpadkový koš zůstane suchý - pouze papír, plasty a kovy
 • příjemnější domov bez nepříjemných pachů a obav z hmyzu či hlodavců

Zlepšení zdravotních a hygienických podmínek

kuchyně

Každé omezení tradičního způsobu skladování a pouličního sběru odpadků zmenšuje míru znečištění našeho životního prostředí. Z hygienického hlediska pak drtiče snižují četnost výskytu obtížného hmyzu, hlodavců a dalších škůdců, zamezují šíření bakterií a plísní, které vznikají na kazících se potravinách a ohrožují tak naše zdraví, způsobují alergie, astmatické potíže, ekzémy a nemoci, což samozřejmě prospívá jednotlivým domácnostem i městským celkům a nepřímo snižuje náklady na zdravotní péči.

Drtič v průběhu drcení dokonale pročišťuje odpadní potrubí. Rozdrcené miniaturní částečky tvrdých a ostrých materiálů (kosti, skořápky) jsou společně s vodou tlakem vháněny do odpadního potrubí, narážejí do starých usazenin, uvolňují je a odnášejí sebou. S drtičem Vám tak navždy odpadne problém s ucpaným odpadem nebo slabým odtokem vody.

zákazové značkyzákazové značky

Drtič kuchyňského odpadu pomáhá plnit náročné požadavky na moderní kuchyň. Zapáchající odpadkový koš se tak stane minulostí.

Pořídíte-li si drtič a vyzkoušíte co umí, už si práci v kuchyni bez něj nebudete umět představit. Toto zařízení budete používat s takovou samozřejmostí a tak často, jako např. mikrovlnnou troubu nebo lednici.

Veškeré organické odpadky z domácnosti


Co lze drtit v drtiči

Drtič odpadků je zařízení určené k likvidaci veškerých kuchyňských odpadků vzniklých ve Vaší domácnosti. Pro zjednodušení lze v drtiči odpadků drtit vše, co se běžně v přírodě rozloží.

Drtič odpadků je konstruován pro drcení i velmi tvrdých materiálů, jako jsou např. kosti. Drcení tvrdých materiálů prospívá drtiči odpadků i vašemu odpadnímu potrubí, které se tímto pročišťuje.

V drtiči kuchyňských odpadků můžeme drtit

 • slupky z brambor a celé brambory
 • odřezky masa, včetně šlach a kloubů
 • slupky z melounů, banánů, pomerančů
 • veškeré ovoce, zeleninu
 • kuřecí kosti
 • rybí kosti, rybí hlavy
 • skořápky ořechů a vajec
 • košťály
 • staré pečivo
 • pecky z ovoce
 • zvadlé květiny
 • kávovou sedlinu společně s filtrem z překapávače
 • použité čajové sáčky
 • zbytky z talířů včetně ubrousků, párátek
 • cigaretové nedopalky a popel
 • papírové kapesníčky
 • papírové utěrky
Zkažené potraviny do drtiče Zbytky jídel
Skořápky od vajec do drtiče Nespotřebované potraviny

Nejen tento odpad, ale ještě mnoho dalších zbytků a odřezků můžete ihned nahrnout do drtiče odpadků a zbavit se tak nepříjemných pachů, které se jinak šíří z vašeho odpadkového koše. Zároveň si koš zbytečně nezaplňujete, zůstanou v něm pouze papír, plasty, kov, sklo atd.

Do drtiče odpadků nepatří

Sklo, porcelán, plasty, kovy, igelitové sáčky, hliníkové fólie, kožené předměty, plátno, provázky, guma, kameny, drátěnky, mycí houbičky, ale také mořské škeble, listy artyčoku, suché slupky cibule, kukuřičné slupky apod. Obecně však platí, že do drtiče odpadků nepatří nic, co není organického původu a v přírodě se volně nerozloží.

Odpadky z domácnosti jsou tvořeny nejméně ze 40% odpadky organického původu. Tento odpad můžete rychle a velmi levně likvidovat v drtiči kuchyňských odpadků a snížit tak náklady na množství odpadků ve Vaší domácnosti.

Rychle, spolehlivě, levně


Ilustrace funkce drtiče odpadků

Drtič odpadu je malý elektrický přístroj umístěný ve skříňce pod dřezem na jeho výtokovém otvoru, a dále napojený na běžný odpadní řad, kudy rozdrcený materiál společně s vodou odtéká.

Drtič rozdrtí veškerý organický materiál na miniaturní částečky, které společně s vodou tlakem vhání do odpadního potrubí a dále do kanalizace.

Jak to funguje z technického hlediska

Řez drtičem odpadu

Pustíme studenou vodu a zapneme drtič. Odpadky určené k drcení vhodíme nebo vsuneme hrdlem drtiče do drtící komory. Na dně drtící komory se ihned rychlostí 2600 - 2800 ot./min. začne otáčet drtící talíř s výkyvnými přítlačnými lopatkami.

Materiál určený k drcení tak dopadá na rotující talíř a odstředivou silou vznikající při těchto otáčkách se dostává na vnější okraj uvnitř drtící komory, kde se "strouhá" o nehybný perforovaný prstenec.

Velikost rozdrceného odpadu nepřesahuje velikost půl centimetru. Takto rozdrcený materiál, který projde skrz perforace v drtícím prstenci je dále tlakem odstředivé síly společně s vodou hnán odpadním potrubím do kanalizace.

Po ukončení drcení vypneme drtič a posléze vodu.

Drcení i těch nejtvrdších odpadků jako např. kostí netrvá déle než 10 vteřin. Doba drcení "měkčích" odpadků trvá cca 5 vteřin.

Díky velké rychlosti a vysokému výkonu, není možno drtiče odpadků zn. EcoMaster takzvaně "zahltit".

V případě pádu cizího tělesa do drtiče (lžička, zátka od piva) a jeho zablokování v drtící komoře dojde k automatickému zastavení drtiče. Drtiče odpadu jsou pro tyto případy vybaveny speciální tepelnou pojistkou (červené tlačítko na spodní části drtiče). Po vyjmutí cizího předmětu z drtiče a následného zapnutí pojistky můžeme dále pokračovat v drcení. Tato pojistka chrání elektromotor také před případným přehřátím.

Při používání drtiče EcoMaster nehrozí zanesení nebo ucpání odpadního potrubí. Drtiče odpadu jsou v USA používány již cca 50 let, jsou běžnou součástí každé domácnosti. Jak je známo, odpadní potrubí v USA má o mnoho menší průměr než potrubí u nás. Proto jsou tyto drtiče konstruovány tak, aby jednotlivé částečky nadrceného materiálu nepřesahovaly 0,5 mm.

Vlastní provoz drtiče je velice jednoduchý a bezpečný


Postup pro použití drtiče

Dodržujte následující postup, omezí se tak možnost případných problémů nebo poškození přístroje.

Ukázka použití drtiče kuchyňského odpadu č.1 Ukázka použití drtiče kuchyňského odpadu č.2
  1. Odstraňte dřezovou zátku, aby mohla voda volně vtékat a zároveň se umožnilo vkládání zbytků do drtiče. Gumovou manžetu ponechte v odpadním prostoru.
  2. Pusťte studenou vodu středním proudem. Proud vody je nezbytný pro správnou funkci! Voda pomáhá při drcení průchodu zbytků, ředí rozmělněný odpad, který rychleji odtéká a pomáhá drtič čistit.
  3. Stisknutím spínače zapněte drtič.
Ukázka použití drtiče kuchyňského odpadu č.3 Ukázka použití drtiče kuchyňského odpadu č.4
 1. Začněte vkládat zbytky přímo do drtiče. Větší kusy, které samy nepropadnou, je možno bez obav protlačit přes manžetu prsty nebo k tomu určeným hrotem víceúčelové zátky Mr. Scrappy do pracovní komory. Nebezpečí úrazu nehrozí, neboť vzdálenost mezi hrdlem drtiče a rotujícím talířem je dostatečně velká.
 2. Po dokončení drcení, které poznáte změnou zvuku vydávaného drtičem jako při běhu naprázdno, nechte vodu ještě asi 10 sekund téci pro důkladné pročištění drtiče a odpadní trubky.
 3. Stisknutím spínače vypněte drtič.
 4. Zastavte přívod studené vody, tím je drcení ukončeno.

Doporučení

Drcení se značně urychlí, pokud velké zbytky před vložením do drtiče rozkrájíte nebo rozlomíte na menší díly. Například větší kosti, melounové slupky, kukuřičné klasy a vláknité materiály, jako je ananas nebo rostlinné stonky. Větší kosti, vláknité slupky nebo fazolové lusky přesto vyžadují delší čas drcení. Drtící efekt se zlepší, pokud budou drceny najednou různorodé materiály.

V době, kdy není drtič v provozu, umožňuje odtok vody z dřezu normálně jako běžný sifon.

Není drtič jako drtič


Drtička odpadků zezadu

Několik dobrých rad

V současné době naleznete na trhu celou řadu drtičů různých výrobců. Jako u všech výrobků i v oblasti drtičů existují růzé konstrukční varianty s méně či více vylepšeními jednotlivých prvků. Tyto na první pohled neviditelné rozdíly však mohou mít podstatný význam při samotném drcení, ovlivnit životnost drtiče, jeho užitné vlastnosti a celkový komfort při používání. Jelikož je tento výrobek u nás poměrně neznámý a spotřebitel nemá mnoho možností jak se orientovat při jeho výběru, pokusíme se Vám přiblížit některé rozdílné parametry.

  • Ochranná manžeta

možnost vyjmutí při čištění nebo výměny při opotřebení

Ochranná manžeta drtiče

Drtič je zpravidla zavěšen v otvoru dřezu svým hrdlem, na které přímo navazuje drtící komora drtiče. V hrdle se vždy nachází gumová manžeta, nebo-li lapač nečistot, který komoru uzavírá. Pokud nejsou protlačovány další zbytky, zabraňuje tak drobným částečkám drceného odpadu a vodě vylétávat zpět do dřezu. Při tomto procesu se časem vytvoří povlak nečistot na spodní straně manžety, který je potřeba občas odstranit, aby nedocházelo k nežádoucímu zápachu. Pokud je manžeta vyjímatelná přímo z dřezu, je čištění maličkost. Pokud ne, musíte se hodně snažit, abyste ji zespod nějak vyčistili nebo celý drtič demontovat a oddělit jej od hrdla, aby šla manžeta vyjmout. Totéž platí při jejím opotřebení a výměně. Další nevýhodou je špatný přístup a viditelnost do komory, pokud se snažíte vytáhnout cizí předmět, který nedopatřením spadne do drtiče (příbor, lahvový uzávěr).

  • Materiál drtící komory

odolnost vůči korozi, pevnost, hlukový útlum

Při výrobě drtících komor se používají různé materiály, což může být důležitým faktorem při výběru. Základem všeho je odolnost vůči korozi, pevnost a případně hlukový útlum. Komora musí během drcení odolávat nárazům drceného materiálu, jako jsou úlomky kostí, někdy i cizí kovový předmět atd. Nejlépe se proto u domácích drtičů osvědčuje směs polyesteru a polyamidu plněného sklem, který je pevný, lehký, zároveň tlumí a nepřenáší hluk. Dále se používá také vhodný nerez nebo smaltovaný plech, který při oprýskání už bohužel koroduje, což časem vede k vyřazení drtiče z provozu.

  • Materiál drtících segmentů

odolnost vůči korozi, tvrdost

Používá se niklovaná ocel a nerezová ocel, na lopatky potom nerezový plech nebo jsou lité z nerez oceli. U průmyslových drtičů se případně ještě používají lopatky (s mosazí vevařenými břity) z tvrdokovu, používaným také jako nástrojářská ocel.

  • Konstrukce motoru

rozběh, otáčky, váha

U drtičů jsou používány jak indukční motory, tak motory s permanentním magnetem. Každý z těchto motorů má svá specifika a proto se hodí k jinému účelu.

Motor s permanentním magnetem má vysoké otáčky 2600 - 2800 ot/min. Do těchto otáček se dostane prakticky okamžitě, proto se lépe hodí do domácích drtičů, kde okamžitý výkon a rychlost hraje hlavní roli, zamezuje se tak případnému zaseknutí drtiče odpadem a zaručuje nejrychlejší drcení. Jsou navíc velmi lehké a malé, takže mohou být montovány i pod tenkostěnnými dřezy a nezabírají ve skříňce místo. Jejich nevýhodou při použití ve větších provozech se může stát předčasné opotřebení uhlíků, které je nutné vyměňovat, a to, že není možné drtit nepřetržitě, jelikož by se motor přehřál.

Motor indukční je pomalejší, dosahuje okolo 1400 - 1725 ot/min. Využívá rozběhový kondenzátor, než dosáhne plný výkon hrozí zaseknutí drtiče předčasně vhozeným odpadem. Mají větší rozměry i hmotnost. Perfektně se hodí do průmyslových drtičů používaných v gastroprovozech. Mohou běžet nepřetržitě bez přestávek, nemají uhlíky, tudíž nevykazují žádné zásadní opotřebení, které by vyžadovalo předčasnou údržbu nebo opravu.

  • Odrušovací filtr

rušení TV a rádia

U levnějších modelů může chybět odrušovací filtr, takže při drcení dochází k rušení rádia nebo televizoru.

  • Dodatečný vstup

připojení myčky, pračky

Může se hodit dodatečný volitelný vstup pro vypouštěcí hadici myčky nebo pračky, bez nutnosti jiných zásahů a úpravy odpadního potrubí nebo výměny sifonu za jiný typ, pokud je to vůbec bez větších komplikací možné.

  • Tradice výrobce

50 let a více

Zkušenosti dlouholetého výrobce se jistě příznivě projeví na kvalitě a celkovém zpracování.

  • Širší spektrum nabídky

sortiment různých typů

Čím větší je výrobní řada drtičů, tím lépe zvolíte typ, který bude vyhovovat Vašim potřebám s přihlédnutím na pořizovací investici.

  • Normy, certifikáty

řízení kvality

Drtič musí být v souladu s harmonizovanou evropskou normou s označením CE. Dodržování kvality výrobku a procesu řízení kvality, může být navíc potvrzeno prostřednictvím certifikátu kvality ISO. Pokud nese výrobek i toto označení, jedná se o velmi seriózního výrobce, kde je kvalita prvořadá.

  • Životnost

25 let

Výrobek by mohl mít i uváděnou životnost, proto se o ni zajímejte.

  • Záruční doby

 

Vyšší záruční doba, než stanovuje zákon (2 roky) naznačuje kvalitu. Drtiče EcoMaster se dodávají až s 6-ti letou zárukou.

  • Nabídka prodejce

možnost montáže, poradenství, servis, reference

Dodavatel nebo prodejce se k Vám může hlásit i v případě poradenství, provedení odborné montáže i pozáručního servisu a možnosti dokoupení náhradních dílů.

Výše uvedené parametry v dostatečných hodnotách samozřejmě splňují i drtiče jiných konkurenčních značek! Například: Waste King, Bone Crusher, Waste Maid, Sinkmaster, Whirlaway, Commander.

Prověřená kvalita


Jednotlivé části drtiče odpadu

Výrobky firem Technology Development Co., Ltd. - WJM (EcoMaster) a ANAHEIM MANUFACTURING COMPANY - AMC a představují špičkovou technologii v oblasti drtičů potravinového odpadu.

Mezi jejich hlavní přednosti patří:

Vyšší rychlost, větší točivý moment

Drtiče pracují ve 2600 až 2800 otáčkách za minutu. Na rozdíl od jiných značek, které používají tradiční, pomalejší indukční motory se 1400 až 1725 otáčkami za minutu, se drtiče WJM a AMC vyznačují rychlým zpracováním odpadu, což znamená menší spotřebu vody a elektrické energie. Motory s permanentním magnetem dosahují maximálního točivého momentu okamžitě a se silou, jež zabraňuje možnému zablokování pracovního prostoru.

Malé rozměry a nízká hmotnost

Drtiče WJM a AMC jsou podstatně menší a lehčí než výrobky s indukčním motorem. Zákazníci oceňují kompaktní design drtičů WJM a AMC, protože pod dřezem zabírají méně místa a jejich nízká hmotnost umožňuje, aby byly instalovány i pod tenkostěnnými dřezy z nerez oceli.

Protikorozní úprava

Drtiče výrobní řady WJM a AMC jsou plně odolné proti korozi a na jejich protikorozní úpravu je poskytována doživotní záruka. Všechny drtiče WJM a AMC mají drtící komory vyrobené z nylonu a polyesteru plněného sklem. Protože koroze je všeobecně nejčastější příčinou selhání drtičů potravinového odpadu, použití nejmodernějších materiálů při jejich výrobě problém rezavění beze zbytku odstraní.

Vyměnitelné manžety

Vyměnitelná manžeta drtiče odpadků

Drtiče WJM a AMC jako jediné nabízejí vyměnitelné manžety proti vystříknutí vody na všech modelech výrobní řady. Manžety se používáním opotřebují, nebo jejich barva časem zajde: musí být proto pravidelně čištěny nebo vyměňovány. U drtičů WJM a AMC na rozdíl od ostatních značek, u nichž výměna manžety vyžaduje celkovou demontáž, je tento úkon jednoduchou procedurou, která může být provedena shora, z prostoru dřezu.

Originální systém Plumb-Easy

Hrdlo drtiče odpadků

Jako jediné, používají drtiče WJM a AMC tento výhradní patentovaný postup, jenž umožňuje rychlou, snadnou a finančně nenáročnou instalaci.

klikněte zde: 

klikněte zde: